Скоро на сайта ще публикуваме следващата статия в областта на Енергитичната Физика.

Във 'Фундаменталният Закон' се търси основният закон на Вселената.

Въз основа на енергийната същност на Вселената, дебалансът на двете фундаментални сили (Абсолютна Ентропия и Абсолютна Гравитация) и наблюдаваната Е-Г асиметрия на енергетичните трансформации се прави изводът, че фундаменталният закон във Вселената е Законът за асиметрията на енергийните трансформации, а не множеството различни закони за запазване.

Очаквайте и следващата публикация в областта на Информационната Психология.

В статията 'Баланс и Безкрайност' се разглежда явлението баланс във Вселената. Изяснява се, че балансът в реалността не е математическо равенство, а комплексен равновесен процес, при който едновременно се съхраняват и развиват качествените обособености.

По-нататък се разглежда нереалността на някои основни математически понятия и аксиоми. Особено внимание се обръща на нулата и безкрайността. Прави се изводът, че всички резултати получени при математически операции с безкрайности са нереални.

Накрая се изяснява, че Законите за запазване в реалността са относително валидни само в рамките на определени качествени нива.

 
INDEX | ВРЪЗКИ | КОНТАКТИ | ВЪПРОСИ
 
ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ © СФЕРА ИЛ ©