Скоро на сайта ще публикуваме следващата статия в областта на Енергитичната Физика.

В 'Стабилни и Неустойчиви' се разглеждат условията за стабилност на микрочастиците.

Прави се изводът, че първично условие за стабилност са фундаменталните сили, а вторично условие е неравноделната дискретизация (зарядът) на микрочастиците.

Изследва се и въпросът за материята и антиматерията. Прави се изводът, че фундаменталната асиметрия между Абсолютната Ентропия и Абсолютната Гравитация предопределя наблюдаваните микрочастици в реалността.

Накрая се изяснява, че енергийният квант е качествено различен от микрочастиците и е същинския атомос, а Вселената е енергопроизводна.

Очаквайте и следващата публикация в областта на Информационната Психология.

В статията 'Пресмятане и Прогнозиране' се разглеждат описанието, планирането, прогнозирането и управлението на обществото и обществените процеси. Изяснено е, че всичко това е възможно благодарение на мисловните матрици.

Прави се изводът, че устойчивото управление на каквито и да е обекти, системи, процеси и явления е невъзможно без реалистичното им прогнозиране.

 
INDEX | ВРЪЗКИ | КОНТАКТИ | ВЪПРОСИ
 
ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ © СФЕРА ИЛ ©