СИСТЕМИ и ИЗСЛЕДВАНИЯ | ПРИЛОЖНИ МЕТОДИ
 

Нашите усилия са концентрирани върху разработката на принципно нови системи за дистанционна локация на метали, минерали и др. обекти.

Тук ние използваме собствени открития в областта на гравитацията и гравитационния резонанс (георезонанс).

Към момента разполагаме с действащи прототипи гравитационни локатори.

Вече няколко години извършваме полеви тестове и постоянно усъвършенстваме метода и технологията.

Понастоящем работим върху повишаването на чувствителността и точността на гравитационния локатор, и автоматизацията на изследователския процес.

В близко бъдеще планираме да предложим х-дистанционни (х - дистанция по хоризонтала) геофизични, специални и др. изследвания.

За първи път в света ние предлагаме х-дистанционна локация и идентификация на метали и металосъдържащи минерали, намиращи се под повърхността (до 150 м дълбочина).

Предимствата на Гравитационната Локация са:

  • локация и пеленговане на обекти от дистанция (по хоризонтала до 10 км. разстояние);
  • трасиране на залежи и определяне на най-богатите им участъци до 10 пъти по-бързо от конвенционалните методи;
  • идентификация на основните съставки на залежите (недеструктивно);
  • възможност за локация и идентификация на благородни метали и редкоземни елементи;
  • ниска себестойност на изследването
 
INDEX | ВРЪЗКИ | КОНТАКТИ | ВЪПРОСИ
 
ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ © СФЕРА ИЛ ©