СИСТЕМИ и ИЗСЛЕДВАНИЯ | ПРИЛОЖНИ МЕТОДИ
 

Лаборатория СФЕРА, освен теоретични разработки осъществява и приложни проекти в сферата на психологията.

Базирайки се на информационния обмен и закономерностите му, ние разработваме приложни модели и методи за общи и конкретни случаи.

Дейността ни в тази посока обхваща, не само формирането и трансформацията на представите, но и прогнозирането на тези процеси.

Тук някои ще възразят, че това от гледна точка на съвременните научни достижения е невъзможно… Напротив! Точно в тази посока много усилено се работи.

Оказва се, че ако в основата на моделите се постави информационният обмен и обектите се разглеждат като информационни структури неопределеността се редуцира.

Информацията е нещо конкретно, моделите - също. Резултатът естествено също е определен. Макар че в тази сфера едно плюс едно не прави две е напълно възможно да се прогнозират мисловните процеси, както при отделни индивиди, така и при групи от хора.

Всъщност манипулацията е стара като обществото, а прогнозирането на въздействието е съществена част от нея. За разлика от миналото обаче, днес вниманието все повече се прехвърля от въздействието към прогнозата.

Макар механистични прогнози тук да са невъзможни, прогнозирането е вече реалност, а методите базирани на информационният обмен дават все по-точни и надеждни резултати, които са далеч по-прецизни от прогнозите за времето.

 
INDEX | ВРЪЗКИ | КОНТАКТИ | ВЪПРОСИ
 
ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ © СФЕРА ИЛ ©