АРХИВ>
 

Скоро на сайта ще публикуваме следващата статия в областта на Енергитичната Физика.

В 'СПИН' е разгледана ротацията на дискретизираните енергийни слоеве и техните възможни ориентации.

Констатира се, че насрещната ориентация на енергийните слоеве би довела до нестабилност на квантовия модел.

Разгледана е взаимно-перпендикулярната ориентация.

При последната се постига максимално избягване на насрещното движение и максимален баланс на КМ.

В края на публикацията се прави изводът, че ориентацията на ротацията на енергийните слоеве съответства на параметъра спин на микрочастиците.

Очаквайте и следващата публикация в областта на Информационната Психология.

В 'СЪХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ' е разгледано развитието на разума в реалността, при условията на две фундаментални сили (Абсолютна Ентропия и Абсолютна Гравитация).

Изяснено е, че по същество Сетивно-Абстрактните и Абстрактно-Сетивните цикли са Енерго-Информационни (Е-И) трансформации.

Прави се изводът, че цялото Енерго-Информационно развитие е съвкупност от Ентропийно-Гравитационни (Е-Г) и Гравитационно-Ентропийни (Г-Е) цикли.

Е-Г и Г-Е циклите са представени, като Е-И пулсации на качествените обособености в реалността.

Накрая са изведени критериите за устойчиво и неустойчиво Е-И развитие на разума в реалността.

 
INDEX | ВРЪЗКИ | КОНТАКТИ | ВЪПРОСИ
 
ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ © СФЕРА ИЛ ©