АРХИВ>
 

Скоро на сайта ще публикуваме следващата статия в областта на Енергитичната Физика.

В 'ЗАРЯД' е разгледана възможността за неравноделна дискретизация на квантовия модел в условия на разпад.

Това явление се обуславя от фундаменталния дебаланс между Абсолютната Ентропия и Абсолютната Гравитация.

Дебалансът е в основата на поляризацията, дискретизацията, разпада и зарядовия процес на квантовия модел.

При неравноделна (зарядова) дискретизация се образуват двойно (E - G) поляризирани енергопроизводни структури със зарядова (G>Е или Е>G) разлика (заряд), а не монополярни.

Тази двойствена енергетична особеност обуславя редица важни свойства и характеристики на микрочастиците.

Очаквайте и следващата публикация в областта на Информационната Психология.

В статията 'ВИРТУАЛИЗАЦИЯ' е разгледано развитието на качествените обособености в реалността от енерго-информационна гледна точка.

Въведени са определения за Енергиен спектър, Енергиен потенциал, Информационен спектър и Информационен потенциал.

Изведен е законът за Енерго-Информационните трансформации. Изяснено е, че промените в законите за запазване бележат границите на качествените (енерго-информационните) нива в реалността.

Накрая се прави изводът, че разумът е фундаментално заложен в реалната матрица, а реалността е отворена виртуализираща се система.

 
INDEX | ВРЪЗКИ | КОНТАКТИ | ВЪПРОСИ
 
ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ © СФЕРА ИЛ ©