АРХИВ>
 

Скоро на сайта ще поместим следващата публикация в областта на Енергитичната Физика.

В статията 'СЪСТАВНИ И ПРОИЗВОДНИ' разглеждаме поведението на Дискретизирания Квантов Модел (ДКМ) при високи енергии.

Установяваме, че при условия на свръхдискретизация моделът ще бъде нестабилен, поради фундаменталния АЕ-АГ (Абсолютна Ентропия - Абсолютна Гравитация) дебаланс във Време-Пространството.

В следствие на този дебаланс, при високи енергии, нестабилния Свръхдискретизиран Квантов Модел, се разпада на по-стабилни ДКМ.

Накрая изясняваме, че в микросветът не е реалистично да се търсят фундаментални съставни (атомос), тъй като всички микроструктури, по своята енергийна същност, са производни-съставни на реалността.

Като фундаментална съставна на микросветът може да бъде определен единствено енергийният квант.

Скоро очаквайте и следващата публикация в областта на Информационната Психология.

В статията 'ВИРТУАЛНАТА НЕРЕАЛНОСТ' изследваме Мисловните Матрици.

Въвеждаме определения за Реалност, Виртуалност, Разум, Енергия и Информация.

На тази база изясняваме Реалните и Виртуалните Обратни връзки в системата Разум-Реалност.

Накрая стигаме до изводът, че всички изразни средства (вкл. дигиталните) са само носители на човешката виртуалност, поради което съвременните дигитални мрежи са изпълнени, както от Виртуалната Реалност, така и от Виртуалната Нереалност на човешкия разум.

 
INDEX | ВРЪЗКИ | КОНТАКТИ | ВЪПРОСИ
 
ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ © СФЕРА ИЛ ©