АРХИВ>
 

След последните публикации получихме много писма. Благодарим отново и на подкрепящите ни, и на нашите опоненти.

Скоро на сайта ще бъдат поместени поредните статии.

Заинтересованите от енергията ще имат възможност да разберат какво става в крайна сметка с нея във време-пространството.

В статията "ЕНЕРГИЙНИ ТРАНСФОРМАЦИИ" правим нова интерпретация на известни физични факти в светлината на енергитичната теория.

Съотнасяме реликтовия (квантов) фон към НКМ и правим извода, че фундаменталните сили не са в абсолютен баланс. Оказва се, че абсолютната ентропия има превес над абсолютната гравитация. Това води до намаляване на концентрацията на енергията на всеки квант при движението му във време-пространството.

Поради това наблюдаваме "изстиналото" реликтово лъчение което е с по-голяма дължина на вълната от първичното. Оказва се, че не само вселената се разширява, но и самите кванти. Заключението е, че ентропията предопределя развитието на космоса (микро и макро).

За интересуващите се от развитието на разума е статията "МИСЛОВНИ МАТРИЦИ".

На базата на информационните (сетивните) и изпълнителните (моторните) канали на индивида разглеждаме разума като участник в системата разум-реалност. Изясняваме сензограмите, преките и непреките, затворените и отворените обратни връзки в системата.

По-нататък разглеждаме формирането на вторични представи - мисловни матрици. Въвеждаме Реалния Информационен Спектър и изясняваме как се формират представите ни за качество и количество.

Изследваме сетивно формираните мисловни матрици (на базата на собствен опит) и абстрактно формираните мисловни матрици (на базата на възприети готови мисловни матрици) и разглеждаме сетивно-абстрактните и абстрактно-сетивните цикли.

По-нататък разглеждаме балансът и дебалансът на сетивно-абстрактните и абстрактно-сетивните цикли, и следствията от тях. Въвеждаме виртуалните мисловни матрици, като следствие на мисловната интерполация и мисловната екстраполация, позволяващи затваряне на отворени обратни връзки в системата разум-реалност. Спираме се и на опасностите от възприемането на нереалистични мисловни матрици.

В заключение правим извода, че човекът опознава и осъзнава реалността и се осъществява в нея чрез постоянно развитие на разума си, и на про-сетивния и про-моторния апарат, при което обратната връзка в системата разум-реалност става все по-непряка. Чрез развитието на разума си човекът преодолява както реалната ограниченост на сетивния и моторния си апарат, така и собствената си ограниченост.

След осъзнаването на тази нова представа за мисловните матрици ще разберете реалната им сила.

 
INDEX | ВРЪЗКИ | КОНТАКТИ | ВЪПРОСИ
 
ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ © СФЕРА ИЛ ©