АРХИВ>
 

Скоро на сайта ще бъдат поместени две нови статии.

Интересуващите се от същността на реалността ще имат възможност да се докоснат до една нова представа за относителността.

В статията "АБСОЛЮТ И ОТНОСИТЕЛНОСТ" обръщаме възприетата от Айнщайн насам относителност. Тук няма да намерите поредния математически напън за нова теория нито пък поредното пренормиране в посока към осмисляне на математическите безсмислици, а една проста корекция на относителността към съответствие с реалността.

От НОВИЯ КВАНТОВ МОДЕЛ следват не само корпускулярно-вълновите свойства на енергийните кванти, но и феномена с трансформацията на движението в енергия и обратното.

На тази база поведението на квантите в гравитационни полета е вече съвсем просто следствие.

За интересуващите се от проблематиката на разума и енерго-информационния обмен сме подготвили статията "СЪН И РАЗУМ".

"Нерде сън нерде разум!" - ще кажат консерваторите.

Все повече обаче в научните среди сънят не се възприема като пасивно състояние, а на съновиденията далеч не се гледа с пренебрежение.

При положение, че по време на сън е доказано, че протичат информационни процеси, а мозъкът сериозно се натоварва, горната забележка е най-малкото неуместна.

В статията изясняваме, че по време на сън процесите на ОПОЗНАВАНЕ и ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ клонят към минимум. При тези обстоятелства в мозъка властват процесите на ОСЪЗНАВАНЕ.

По време на съновиденията се изяснява, че е налице ударно осъзнаване, а сънищата са плод на ПАРАЛЕЛНА МОЗЪЧНА ЛОГИКА. За разлика от последователната с която сме свикнали в будно състояние тази е всеобхватна и многопосочна.

Всъщност благодарение на нея Менделеев и много други са направили своите открития…

 
INDEX | ВРЪЗКИ | КОНТАКТИ | ВЪПРОСИ
 
ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ © СФЕРА ИЛ ©