АРХИВ>
 

Добрата новина е, че СФЕРА ИЛ реши да пусне в публичното пространство някои свои разработки.

Вече 11 години ние работим в областта на енергията (физика) и информационния обмен (психология), и сме автори на теоретични и приложни новости.

Нашето решение е да публикуваме базовите си открития с сферата на физиката и психологията.

Разбира се това ще стане постепенно с оглед спокойното възприемане на нашите нови представи за реалността.

Като начало предлагаме на вашето внимание "Развитие на Разума I" (психика) и "Нов Квантов Модел" (физика).

В статията за развитието на разума за първи път е предложена класификация на мисловните процеси и човешките представи. На тази база са изяснени и основните закономерности в развитието на разума.

В другата статия се предлага нов квантов модел. С тази публикация се решава фундаменталният физичен проблем за корпускулярно-вълновите свойства на квантите и се отваря ново направление в теоретичната физика - енергетично.

Надяваме се нашите публикации да са полезни на всички интересуващи се от физика и психика.

Ние продължваме изследователската си дейност и сме отворени за всички мнения и предложения.

 
INDEX | ВРЪЗКИ | КОНТАКТИ | ВЪПРОСИ
 
ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ © СФЕРА ИЛ ©